Uudis

Vanessa Springora “Nõusoleku” esitlus Tartus!

25.08.2022

30. augusti kirjanduslikul teisipäeval kell 18.00 esitleme Tartu Kirjanduse Maja hoovis (vihmase ilma korral Salongis) hiljuti Värske Raamatu sarjas ilmunud Vanessa Springora romaani „Nõusolek“, mille on eesti keelde tõlkinud Anna Linda Tomp. Esitlusel arutleb Piret Karro naistearstide Kai Pardi ja Made Laanpere, Feministeeriumi toimetaja Aet Kuusiku ja Lõuna ringkonnaprokuröri Jane Pajusega „Nõusoleku“ kesksetel teemadel. Hiljuti tõsteti Eesti seadustes ka seksuaalse enesemääramise iga 14. eluaastalt 16ndale. Mida tähendab seksuaalne enesemääramine ning millised võimusuhted mõjutavad inimese võimet anda nõusolekut seksiks? Räägime võimusuhete ebavõrdsustest noorte tüdrukute ja täiskasvanud meeste vahel, nõusolekust ehk consent’ist, Eesti arengutest seksuaalvägivalla ennetamisel ja ohvrite aitamisel ning seadusesilmast seksuaalkuritegude menetlemisel.
…………………………………………………………………………………..
Piret Karro on kultuurikriitik ja muuseumitöötaja. Ta on avaldanud kultuuriväljaannetes, päevalehtedes ja erikogumikes artikleid naistevastase vägivalla, seksuaalse ahistamise, prostitutsiooniseaduste, feminismi ja soouuringute teemadel. 
Viimati avaldas ta Vikerkaares (3/2022) artikli „150 aastat Eesti feminismi“, kus kaardistas kohalikku naisliikumiste ajalugu, ning valmistab parasjagu ette samateemalist kuraatoriprojekti Vabamus 2023. aastaks. Mullu pidas ta Sirbis kolumni „Võim ja sugu“, kus vaatles ühiskondlikke ja kultuurisündmusi soouurija perspektiivist. On avaldanud luuletusi ja kirjutanud dramaturgiat.
…………………………………………………………………………………..
Aet Kuusik on veebiportaali Feministeerium üks asutajatest ja toimetajatest. Oma töö käigus on ta tegelenud 200 Eesti #minaka looga. Kuusik on kirjutanud ja lavastanud koos Tiina Söödiga soolise võrdsuse teemalise dokumentaallavastuse „Tõelised naised, tõelised mehed ja tõelised teised“ (Vaba Lava, 2015) ja seksuaalharidusliku lavastuse „Kuidas öelda jah?“ (2019).
…………………………………………………………………………………..
Kai Part on naistearst TÜ naistekliinikus ja õppejõud arstiteaduskonnas. Part on koostanud seksuaalhariduse, sh noorte suhtevägivalla teemalisi õppematerjale ja juhendanud inimeseõpetuse õpetajaid ja veidi aidanud kaasa erivajadustega inimeste seksuaalharidusele. Ta töötab seksuaalvägivalla ohvritega ja juhendab seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste tööd.
…………………………………………………………………………………..
Made Laanpere on naistearst ja töötab TÜ naistekliinikus. Ta õpetab arstiteaduse üliõpilasi nii oma erialal kui seksuaaltervise teemadel erinevates õppeainetes alates esimesest kursusest. Laanpere on noorte seksuaaltervise nõustamiskeskuste ja seksuaalvägivalla kriisiabi keskuste looja ja igapäevane abistaja.
…………………………………………………………………………………..
Jane Pajus lõpetas 2000. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja asus kohe tööle prokurörina, sest teda köitis karistusõigus ja tahtis olla õigel poolel. Pärast aastatepikkust narkokuritegude lahendamist ning põgusat tegelemist majandus- ja maksukuritegudega sai Pajus sel kevadel uue väljakutse – lastevastased seksuaalkuriteod. Armastab lugeda, teatris käia ja oma kolme last.
…………………………………………………………………………………..
„Nõusolek“ ilmub koostöös Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni meistri-selli programmiga. Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital ning Prantsuse Instituut.
…………………………………………………………………………………..
Vihma korral toimub üritus Salongis.
…………………………………………………………………………………..
………………………………
Rohkem infot Facebookis!

eelmine / järgmine artikkel