Korduma kippuvad küsimused

Kus Värsket Rõhku lugeda ja osta saab?

Ajakirja müüakse kõikides raamatupoodides (Rahva Raamatus, Apollos, Biblioteegis, Utoopias jm), aga ka toidupoodides ning R-kioskites. Ühe numbri hind on 4€. Ajakirja saab laenutada ka (kooli-!)raamatukogudest.

Värske Rõhu aastatellimust saab vormistada siin: tellimine.ee/varskerohk.

Kui tihti ajakiri ilmub?

Värske Rõhk ilmub kuus korda aastas: jaanuaris, märtsis, mais, juulis, septembris ja novembris.

Milliseid kaastöid te avaldate?

Värske Rõhk ootab luulet, proosat, arvustusi, esseid, päevikuid, ilukirjanduse tõlkeid, illustratsioone ning fotosid. Kui sa ei tea, millisesse rubriiki sinu tekst kuulub, ära heida meelt – saame selle avaldada ka siis, kui selle žanriline kuuluvus on segane.

Värske Rõhk ootab kvaliteetseid ja trükikõlbulikke tekste. Ajakirjal temaatilisi, ideoloogilisi ega poliitilisi piiranguid ei ole, kuid vihakõnet me ei avalda. Valiku, millised tekstid ajakirjas ilmuvad, teeb toimetus.

Kelle tekste te avaldate?

Avaldame kuni 33-aastaste autorite tekste (tõlgitavad välisautorid on mõnikord ka pisut vanemad). Sinu professioon, ülikoolis õpitud eriala ja senine tegevusvaldkond ei ole seejuures sugugi olulised.

Miks on Värskel Rõhul vanusepiir?

Värske Rõhk on noore kirjanduse ajakiri ja selle suur eesmärk on pakkuda avaldamisplatvormi noortele autoritele, kes teistes väljaannetes oleksid sunnitud kogenumate ja suurema sotsiaalse kapitaliga kirjanikega konkureerima. 33. eluaasta piir on paratamatult meelevaldne, aga soovitame vanematel, kuid alustavatel autoritel võtta ühendust teiste kirjandusajakirjadega nagu Looming ja Vikerkaar.

Mida ma pean tegema, et mu tekst, fotod või illustratsioonid ajakirjas ilmuksid? Kuidas näeb välja avaldamis- ja toimetamisprotsess?

Esiteks võta ühendust meie toimetajatega. Luulekaastööd saada Saara Lottale (saaralotta.linno@va.ee), proosa Paulile (paul.raud@va.ee), tõlked ja päevikud Mirjamile (mirjam.parve@va.ee) ning arvustused ja esseed Hanna Lindale (hannalinda.korp@va.ee). Kui sa ei ole kindel, millisesse rubriiki su tekst kuulub, siis võid julgelt mitmele toimetajale korraga saata. NB! Tekst peab olema varem trükis ilmumata!

Illustratsioonid ja fotod valmivad tellimustöödena ajakirjas ilmuvate tekstide põhjal. Kui soovid ajakirja illustreerida, siis palun saada oma portfoolio või link töödele aadressil vr@va.ee.

NB! Kui oled oma kaastöö saatnud ka mõnele teisele väljaandele ja see avaldada võetakse, siis palun teavita sellest ka meie toimetajat!

Palun lisa kaastööle ka oma andmed: kodanikunimi ja vanus!

Kui toimetaja on sinu teksti kätte saanud, annab ta sellele umbes kuu jooksul tagasisidet (palume andeks, kui see alati ei õnnestu!). Tagasisidet saab iga tekst, hoolimata sellest, kas see avaldatakse või mitte.

Kui kaastöö otsustatakse avaldada, algabki toimetamisprotsess. Rubriigiti on see erinev, kuid esmajoones on toimetaja eesmärk autorit aidata ja peegeldada talle lugeja pilku. Näiteks luuletoimetaja lähtub sellest, et efekt, mida autor taotleb, tuleks tekstis võimalikult mõjusalt esile, seevastu kriitikatoimetaja peab silmas rohkem mõtteselgust, loogikat ning väidete ja näidete vahelist tasakaalu. Proosatoimetaja hindab teksti küpsust ja originaalsust, väljendugu see tegelaste veenvuses, süžee leidlikkuses, tugevas keeletajus või milleski hoopis muus. Põhiline on, et tekst kuidagi üllataks, või et lugeja ütleks: „Oo!“ või „Aa…“

Autor vaatab parandused üle ning vajadusel täiendab teksti, seejärel loeb ja parandab seda keeletoimetaja. Siis saadetakse tekst küljendusse ning pärast numbri trükikoosolekut, kus kogu toimetus teksti veel korra üle vaatab, saadetakse trükifail autorile, kes saab vajadusel viimased vormilised parandused sisse viia. Seejärel läheb ajakiri trükki ning pärast selle ilmumist saadetakse ka autorile oma eksemplar koju. :)

NB! Eriarvamuste korral jääb lõppsõna autorile!

Leidsin võõrkeelse proosapala või luuletused, mis mind nii vaimustasid, et tõlkisin nad eesti keelde ja tahaksin avaldada. Mis nüüd saab?

Avaldame tõlkes kuni 45-aastaste välisautorite tekste, et ajakiri pakuks ülevaadet sellest, kuidas ja millest kirjutavad noore(mapoolse)d kirjanikud just praegu mujal maailmas. Varem sündinud autorite tekstide tõlkeid võib jällegi pakkuda Loomingusse ja Vikerkaarde.

Kui oskad mõnda toredat keelt ja tahaksid midagi ilukirjanduslikku tõlkida, aga pole õige tekstiga kokku juhtunud, kirjuta samuti julgelt tõlketoimetajale! Otsime koos midagi sobivat, vajadusel küsime nõu ka targematelt, kes antud kultuuris hästi orienteeruvad.

(Autori või tema esindaja avaldamiseks vajaliku nõusoleku hankimisega tegeleb tõlketoimetaja. Läbirääkimised tõlkeõiguste üle võivad võtta natuke aega, nii et varu igaks juhuks kannatlikkust! Siiani pole VRis ilmumine siiski autori nõusoleku puudumise taha jäänud.)

Kas teksti või illustratsiooni avaldamise eest saab tasu ka?

Jah, saab küll!

Mul on valmis käsikiri! Kuidas ma saaksin teiega raamatut teha? Mis asi on Värske Raamat?

Värske Raamat on Värske Rõhu debüüdisari, kus avaldame nii proosa- kui ka luuleteoseid, samuti tõlkedebüüte. Kui tahaksid oma käsikirja Värskes Raamatus avaldada, võta ühendust meie toimetajatega. Juhul, kui su tekstid pole varem ajakirjas ilmunud, soovitame kõigepealt saata toimetajale mõned tekstinäited.