Arvustus

Tulevane doom-tekst?

Nicolas Lotman 11.08.2023

Genka & DEW8
„Doom”
Legendaarne Records, 2023

Varamärtsis ilmus Genka ja DEW8 uus reliis „Doom”. See album ei ole nende esimene koostööprojekt – 2021. aastal anti koos välja ka „Oleg”. Eelmistes projektides Põhjamaade Hirmu (12EEK Monkey) ja Paul Ojaga ning viimasel ajal DEW8-ga koostööd tehes näitab vana kala aegumatut klassi, ta pole oma arengus tardunud ja ületab nii uusi kui vanu silmapiire.

Genka rebib riime DEW8 kokku klõbistatud biitidel, ent ei rebi rütme lõhki, vaid moodustab tervikliku kiskja, millega vanameister isegi praalib: „Need biidid on Mörderisch! / Need riimid on Mörderisch!” Albumi tekstid jagunevad žanrile omaselt kaheks: maailma- ja sotsiaalkriitika ning enda upitamine ja teistele ärapanemine. Nagu Genka Eesti Ekspressile antud intervjuus ütles: „Üldine narratiiv .. ongi see, et meil on maailmas mingisugused jamad. [—] Kaks kolmandikku on see, ülejäänd on flex‘imine.”[1]

Samu kihte sisaldab ka albumi pealkiri „Doom”. Esiteks on doom hüüd hiljaaegu lahkunud armastatud ameerika räppari MF DOOMi suunas, kelle tegid kuulsaks ülivoolavad ja intertekstuaalsed read ning kes on omamoodi ebajumala staatuses. Teisalt vihjab doom tumedale kõlapildile, mida on voolinud rokk ja metal ning tumedaloomulised grime ja drill – viimane on paljuski DEW8 muusikaloomeline taust. Viimaks doom kui hukatus, albumi tõeline narratiiv. Siin kajastub erinevaid valupunkte: „Rahu pole enam iseenesestmõistetav / Planeet pole ehk enam me iseeneste käest päästetav” („Doom”) ja „A millal tuleb see igavene ja Sildaru peres vaherahu? / Mis keiss nende sõdadega on ja tulistamistega koolides?” („Fax Jumalale”).[2]

Rebekka Lotman on öelnud, et riim on räppari ehe – ja blingi Genkal jagub. Genkal on aastatega kujunenud imetabane riimi- ja värsitehniline soravus. Sõnamustrid loovad kõlaliselt ennustatavaid, aga sisuliselt ootamatuid pidepunkte, mis aitavad tihedate ridade rägastikus orienteeruda. Räpitehnika piire testis ta juba aastaid tagasi laulus „Palju õnne, inimesed!”, mis oli täienisti riimimata ja seega vastuolus räpi vormilise alustalaga, ning viis aastat hiljem ilmunud palas „Tali pruut tantsima”, kus iga rida lõpeb kahesilbilise uu-i assonantsriimiga, moodustades enam kui 60 riimsõnast ahela. „Doomil” ei näi ükski riim Genkat piiravat, ta on täielikult allutanud keele oma hoobadele. Ta võib muretult riimida silmariime: „Sul on valida, sul on alati võimalus valida, ära vaidle! / Türi või Paide, Judas Priest või Iron Maiden” („Valik on Alati”) või rakendada lõpp- ja siseriimide kõrval eesriimi: „Lestad kasvatame näppude vahele / Padrunikestad kooli aula parketil” („Dimebag, Mängi!”).[3] Nii kõditab ta sõnaesteetilisi närve ning lüürika tihedus jätab avastamisrõõmu mitmeks kuulamiseks.

Lõppriimilised read on räppluule struktuuri lähte-, kuid mitte lõpp-punkt. Et riime üldse esile tuua ja räppimisoskus puust ja punaseks teha, peab laulul olema ka hea voolavus (flow). Voolavusel on kaks põhireeglit: püsi tempos ja ole loominguline. Eesti keeles on voolavuse üks põhirolle mängida silpide rõhulisusega, mis on aluseks ka sellistele trikkidele nagu eesriimid näites lestad-kestad. Esimesel kahest on sõna ja rea alguse tõttu väga tugev rõhk, teine aga paikneb liitsõnas ja on seetõttu nõrgema rõhuga. Värsirea voolu suunates tekitab Genka aga rõhulise konteksti, mis toob riimi ja selle omapärase paiknemise esile. Ka loos „Valik on Alati” saab Genka hakkama vaevumärgatava, aga märkimisväärse tükiga, tekitades ühele reale kaks intonatsioonilist lõppu ja pannes mõlemad erinevate ridade lõppudega riimuma: „Kuulad muso, naudid mingit head veini prantsusmaist / Ei see pole kallis, muss tuleb Spotifyst mugavalt / Ja mingid itaallased on 5-6€, / Et seda saavad isegi õpetajad endale lubada”. Esmalt lõpetab Genka lause ja rea rõhksõnaga „Spotifyst” ning siis, kui kuulaja meeltes on riimiline side „prantsusmaist-Spotifyst” pidama jäänud, lisab ta enne uue rütmitsükli algust „mugavalt”, mis toimib järgmise lõppriimina.

Sama osavalt kui riimikunsti loob Genka popkultuurilist kihistust. Muusikutest käivad läbi Jay-Z ja Dimebag, luuletajatest Doris Kareva, Betti Alver[4] ja Artur Alliksaar (boonusträkil „Ghost of Artur Alliksaar”). Viidatakse ka telesarjadele: „Dew ja mina, Ren and Stimpy / Walter ja Jesse Pinky. Lõhkame iga Gus Fringi” („Kobe”), filmidele: „Sest Kärevereks mu autosalong nagu tagaistmel oleks istund / Marvin Pulp Fictionist” („Jõhker Veretöö Kärevere Teemaja Juures”), kultuuriloolistele või ühiskondlikele sündmustele (aga ka mütoloogiale): „Varsti üle Styxi triivin / Sest kogused kui Sõnajala Viivil” („Dimebag, mängi!”), brändikultuurile: „Siin pildil pole Bentleyt, Porschet, Biimerit ei Benzi” („Mis pilt on?”) jm. „Doomilt” leiab üllatavalt vähe spordimetafoore (v.a lugu „Kobe”: „Nagu Dew ytles pole kedagi võtta vahetuspingilt”), mis Genka varasemas sõnakaanonis on levinud kujundiallikas.

Ühest küljest muudab Genka popkultuurilisi viiteid kasutades laulud koduseks, luues olustikku ja olukordi, mida kuulaja saab lüürikavoos endale ette manada, nagu loos „Dimebag, Mängi!”: „Istun ikka kodus nagu covid poleks läbi, käes vein / Kuulan CD pealt Guns n Rosest – November Rain”. Teisalt juhib ta kuulaja mõttelõnga täpselt ja teab, missuguse tähendusvõrgustiku ta mõne võrdlusega avab ning millised konnotatsioonid aktiveerib. Näiteks ridades „Suur Paks Poiss on pikalt suud pruukind / A ikka tippvormis koguaeg mitte korra aastas nagu Vesivärava vastlakuklid” kõnetab ta meie kultuurilist tausta ja käivitab end vastlakuklitega võrreldes sõna sisemise semantilise välja: 1) maiustus; 2) rõõmsad lapsepõlvemälestused; 3) harukordsus. Esimesed kaks võib kokku võtta kui „midagi väga head”, aga kolmandaga Genka vastandub, sest tema pole nagu Vesivärava vastlakuklid – ta on kättesaadav kui „midagi väga head” ka ülejäänul 364 päeval aastas.

Kultuuriline kirjaoskus ja tähendusvõrkude täpne tabamine on Genka loomingus võtmetähtsusega. Räppluulet võib piirata tema pidurdamatu iseloom, sest luuletaja peab oma mõtted esitama kõlaliselt esteetiliste lüüriliste mängude voona. Kuulaja tähelepanu hoidmiseks peavad need juba esimesel korral olema hõlpsasti jälgitavad, sest kui lugeja saab ise oma tempo määrata ja mõistatuslikuma teksti puhul kiiruse maha võtta, siis laulukuulajal seda vabadust pole. Samas ei tundugi see Genka jaoks piirang olevat, sest tähendustega manipuleerides saavutab ta kuulaja üle võrratu kontrolli.

Kuigi hiilgusvihk langeb peamiselt Genka lüürikale, peituvad ka DEW8 peamiselt kuulamismõnulises luules huvitavad mehhanismid, mis tulenevad sellest, kuidas ta loomisele läheneb. DEW8 on öelnud, et mõtestab kirjutamist, biidi loomist ning maalimist üheti – teos tekib loomise käigus ilma eelneva plaanita. Seetõttu kubisevad ta värsid krüptilistest metafooridest, viidetest ja allusioonidest: „Vaatan keiser uues rõivas fly linnulennul, / Thermal piksilmas kukub vastu terra firmat, / Drip mopitakse kokku renditud pinnal, / Koobalt hammas, killa, tiksun krüptis J-Dilla,” („Krahv Monte Kristo”). Jääb mõistatuseks, kes on keiser uues rõivas, kuid on otseselt selge, et DEW8 mõtteurgastes, tema krüptis tšillib peale J-Dilla ka Põhjamaade Hirm, kelle reedavad laenatud riimid laulust „Mu Xitt on Kosmos” 12EEK Monkey albumilt „Xibalba Spa” („Mu keel vetrub / nagu turbapinnas / kui torkab / püstloodis üle terra firma”).

Räpis on traditsiooniks oma võimetega kiidelda (nagu vastlakukli-võrdluses), aga vähem oluline pole ka teistega plõksida. Vajadust end skenel kehtestada – et ta on ikka veel siin – pidas Genka eelmise albumi „Oleg” loomeprotsessi alateadlikuks osaks.[5] Neidsamu ennastkehtestavaid motiive leiab „Doomilgi”, kuid Genka lüüriline mina ei tegele ainult enda upitamisega, vaid ka mündi teise poolega, milleks on kehvematega tüli norimine. Loos „Shanon” teeb Genka, kui parafraseerida klassikuid, ühe käega väravaid ja teisega kätekaid, ning näitab, et pärast praalimist võib teistele ära panna küll: „Ja aju nagu seif mul, peidus seal maalimata Konrad Mägi maale / Siis ka minul on hetk, kui korra avastad et, täna seifivõtmed unustasin maale // Ei viitsi diipi panna täna / Jauraks niisama, ajaks häma [—] Laulaks na-na-na nagu Shanon / Ja unustab ideed ja omab ära”.[6] Eesti kultuuris on raske tõusta kõrgemale kui Konrad Mägi maalikunstis, aga nagu räpparitel ikka, mida säravam ametikõrgendus, seda parem. Huvitava taktikana mõjub see, et Genka ei ütle Shanoni kohta otsesõnu halvasti. Ta pelgalt nendib, et kui ta unustaks ära oma kunstilised pürgimused ja lihtsalt oleks ideetu ja omapäratu, oleks ta täpselt nagu Shanon.

2004. aastal ilmus Toe Tagil lugu „Kamoon, noh!”, kus Genka näitas, et esiteks on „kamoon” eesti keele loomulik osa ja teiseks on eesti keel räppimiseks piisavalt ropp (Eesti räpi algusaegadel nii ei arvatud), viimaks ütleb üliropu loo refrään kõigile puristidele, et obstsöönsusedki on osa meie emakeelest: „Kamoon, noh! See on eesti keel!” 2016. aastal avaldas Tiit Hennoste artikli „Third space”, mille eesmärk on igast küljest näidata, kui labane ja tühine on eesti räppluule, lajatades lauseid nagu „See on suures osas üsna andetu ropendamine”.[7] Muidugi kaasneb Shanoni ja teiste kallal jauramisega kohustus vajadusel vasturepliike pilduda ning Paks Basilio lahendab Kärevere veretöös lahtisena seisnud otsa: „Vähemalt mõni saab kätte füüri parema / Kui ytleb, et harinud pole ennast me / Supertiltis Vikerkaares Hennoste”. Nagu ülal Shanonile, ei vaevunud Genka ka siin Hennostele ülepingutatult ära panema, vaid lihtsalt madaldas ta pahuraks sõimuartiklite kirjutajaks.

Hiphopis on levinud traditsioon kasutada surma ja tapmist hea muusika metafoorina. Näiteks legendaarses palas „Wu-Tang Clan Ain’t Nuthing ta F’ Wit” jutustab RZA Wu-Tangile ettejuhtuva kuulaja mõttekäigust nii: „Me fear no one, oh no, here come / The Wu-Tang shogun, killer to my eardrum”.[8] See kujund elab edasi nüüdisaegsetes rahumeelsetes hiphopiskenedes ja sellele toetub ka laulu „Jõhker Veretöö Kärevere Teemaja Juures” lüürika. Väidetavalt tõene süžee kujutab Genkat Tallinnast Tartusse (ilmselt DEW8 poole) sõitmas ja tee peal nii hea inspiratsioonivoolu ohvriks langemas, et mõtete kirjapanekuks ja vormistamiseks Käreveres peatudes toimub teemaja ees tõeline veresaun. Genka tõepoolest tirib selle energilise looga kuulaja oma kõrvalistmele ning materdab teda oma sõnarahega.

Ikka jälle ängi sattudes on Genka loomes aastakümnete jooksul naasev motiiv kõnelused jumalaga. Toe Tagi lugu „Parim parimast” algab Genka ridadega „Meie tegemisel malli võttis jumal Aadama mudelist / nüüd kirjutame, harime põldu ja joome pudelist,” hiljem jätkab Revo: „Kas jumal oli segi / et inimese tegi”. Ka „Olegi” loos „Plastikust käpikud” on Genka maailmaga hädas, kuid seal pöördub ta inimeste poole sõnumiga, et palun lõpetage ära. „Doom” võtab teema taas luubi alla ja on terviklikult pühendatud hukas maailmale. „Fax Jumalale” on sissejuhatus albumi lõppu ja temaatiline kokkuvõte. Ühest küljest on see etteheide kõigevägevamale: „Aita siis lõpuks, näed, et tuhandeid aastad feilind me proovides”, teisalt appikarje, pöördumine viimases hädas: „Puudu plaan B, vahime teisi planeete, väljavaated kõhetud ja luised / Elu magus nagu suised klaarid või suislepp / Mööda mürgist ja mäda merd teeme oma viimaseid kruise.” Genka assonantsriimid annavad muremõtetele hääle neil kuradi aegadel, mil me, kurat, elame, kui kliimasoojenemise peatamiseks ja liigirikkuse säilitamiseks on vaja tõelist imet.

DEW8 ja Genka viimane üllitis on tõeline meistriteos nii žanrisiseselt kui -väliselt. „Doom” on hoolikalt kihistatud ja nauditav kuulamiskogemus, mille mängud ja intertekstuaalsus aitavad edastada sisemõtisklusi ja sõnumeid ühiskonnale. Albumi „Oleg” palas „Kariibi epiloog” ütleb Genka: „See pole Curaçao teine osa, sest esimene osa on alati parem kui teine .. see on epiloog”. „Doom” ei ole Genka ja DEW8 koostöö teine osa ega loodetavasti ka mitte epiloog.

 


[1] Aleksander Algo. „Genka ja DEW8 harutavad lahti oma teise kauamängiva: „Pool plaadist sündis autoroolis”” – Eesti Ekspress, 18.03.2023.

[2] Genka jagas minuga lugude tekste ja tsitaadid järgivad seal pakutud transkriptsioone. Mittetahtlikud kirjavead olen ära parandanud.

[3] Jämedas kirjas ja allajoonitud sõnad riimuvad, tihti tänu hääldusmoonutustele Riime on palju ja märkimine pole täielik.

[4] „Oh Püha Jumal: jälle see anglitsismi akustika / Laudalabasus ja poeesia rustika / Palun vabandust, Betti Alver ja Doris Kareva!” („Jõhker Veretöö Kärevere Teemaja Juures”)

[5] Vt vikerraadio.err.ee/1608072919/henry-korvits-genka-uuest-plaadist-rahu-olen-endiselt-siin.

[6] „Omab ära” puhul tekib mäng samakõlalise sõnaga „omapära”, mõlemad sobivad antud juhul lausesse.

[7] Tiit Hennoste. „Third Space” – Vikerkaar, nr 6, 2016, lk 38–45.

[8] „Ma ei karda kedagi, oi ei, sealt ta tuleb / Wu-Tangi shogun, mu kõrvakile tapja” (ingl)

 


Nicolas Lotman (22)

Õpid Hollandis Leideni ülikoolis lingvistikat. Mis sind selle eriala juures kõige rohkem paelub?

Konkreetsed vastused, et mis täpselt parasjagu paelub, muutuvad pea iga kuu, aga laiem iva on see, et avastada on nii palju. Mis mõttes siis nii palju? Harutan selle lõngakera lahti: esiteks, nagu sotsiaalteadlane Stephen Levinson ütles, eristab just tohutu kultuuriline mitmekesisus inimesi loomadest ja see omakorda väljendub kõige paremini keelelises mitmekesisuses. Teiseks, kui võtta see mitmekesisus ja panna ta potsti maailma, kus inimesed ringi käivad ja üksteisega suhtlevad, tekivad keelte/ olukordade koosmõjul kõikvõimalikud nähtused. Viimaks saab kõike eelnevat käsitleda keeleteaduslikes raamistikes ja seega uurida sama asja täiesti erinevaid külgi (nt ajaloolises või sotsiolingvistilises vaates) või uurimisel valdkondi omakorda segada (nt ajalooline sotsiolingvistika). Inimeseks olemise kõigi tasandite kohta võib keelest meeletult palju õppida!

Palun anna paar näpunäidet, kuidas räpilüürikat edukalt analüüsida!

Kuula räppi. Igasugust räppi. Ühest küljest peab teadma uusi ja vanu klassikuid – kohalikke nagu Toe Tagi või Hanf Kungi, ning rahvusvahelisi nagu Wu-Tang Clani või Kendrick Lamari. Ilma lihtsalt ei saa. Teisalt aga tuleb võtta kätte huvipakkuv artist ja teda tundide kaupa kuulata. Muidugi aitab sisse elada ka see, kui lüürikat lugeda, aga kuulama peab palju rohkem. Räpparil võivad paberi peal olla head riimid, loojutustus, mõte jms, mis kõik on ju oluline, aga see on kõigest tekst, räpp tekib alles siis, kui räppar selle rütmiliselt läbi suuvärgi ajab. Ikka võib teha poeetilist analüüsi ja hinnata räppi klassikaliste luule mõõdupuudega, aga samas tuleb meeles pidada, et see on vaid üks pool ning voolavus, hääldus ja muud kihid, mis produktsioonis peale pannakse, on sama olulised.

Üks kuum kultuurisoovitus kuumaks suvepäevaks!

Tegele keeltega! Võimalusi sel teel kultuuri avastada on meeletult. Esimene variant on mõelda reaalse keelekasutuse üle ja vaadata, kuidas see võiks peegeldada ühiskonda: kuidas täpselt üksteist tervitatakse? Kuidas on viisakas keelduda? Milliseid kõnekäände kasutatakse? Teiseks võib otsida sellele kultuurile omaseid mõisteid, nn kultuurilisi võtmesõnu. Kolmandaks soovitan keeleõpet. Avasta, kuidas saab sama maailma täiesti teisiti sõnadesse panna. Ja mida erinevam, seda parem. Üks mu õppejõud tõdes hiljuti, et talle ei mahu siiani pähe (ega mulle ka), et fataluku keeles on „mees” nimisõna ja „naine” tegusõna. Fatalukudel aga pole sellest mingit häda.

eelmine / järgmine artikkel