Kaastööd

Hea autor! Kui soovid saata Värskele Rõhule oma loomingut, siis võta ühendust ajakirja toimetajatega.

luule ja tõlked – carolina.pihelgas@va.ee
proosa – tonis.vilu@va.ee
arvustused ja esseed – hannalinda.korp@va.ee
pildid ja fotod – carolina.pihelgas@va.ee

Kirja palume lisada oma nime ja vanuse, soovi korral võib lühidalt ka tutvustada, millega tegeled jne. Tekstid palume saata failiga mõnes üldlevinud formaadis (.doc, .docx, .odt või .rtf). Tekstid peavad olema varem trükis ilmumata.

Luulekaastöö soovitatav maht on 510 luuletust, tekstid palume saata kõik koos ühes failis.

Arvustuste vormistusreegleid saab vaadata siit

Toimetus vastab kõigile kaastöödele ligikaudu kuu aja jooksul.