Vootele Ruusmaa „Tavaline don Quijote„

80 lk, 2018
Toimetaja: Carolina Pihelgas
Illustratsioonid: Vootele Ruusmaa
Kujundus: Maris Kaskmann
Korrektuur: Lydia Raadik

Vootele Ruusmaa kogus „Tavaline don Quijote” on läbivateks niitideks melanhoolia ja nukrus, kuigi Don Quijote rolli omaksvõtt annab eneseiroonilise noodi ning elutraagikat ja spliini püütakse siiski võtta kergelt. Ruusmaa väljenduslaad on napp, aga tihe, siin on nii hõõguvat avarust kui ka särisevat vaikust. Raamatut saadavad autori illustratsioonid.

*

metalsed õhtutundlad
virguvad, et kuulata
tuttavaid hääli unise
linna suminas.
kuupinnas, eredate
tähepilkude puuraugud
kui sõnatud suud,
millest õhkub rebenenud
pilvi. kõik on ilmsi