LUULE
Eda Ahi
kriips
Kristjan Haljak
Aimar Haavik
Lee Rajando
Margus Räst

PROOSA
Jaan Aps
Maarja Paesalu
Hannes Sarv
Edvin Aedma
Eliina Korts
Kristin Orav

Maarja Rand: Elada ja/​või kirjutada (intervjuu Jim Ashilevi, Hanna Kangro, Eia Uue ja Kaarel B Väljamäega)

ARVUSTUSED
Mihkel Truman Böömast
Helen Kirsipuu Mari-​Liis Paalmäest
Martin Uudevald Edvin Aedmast
Piret Põldver Jaan Apsist
Karin Kiisk Arvi Korgist
Tagarida ilusast kirjandusest

Värske Rõhu 13. numbris on kirjutisi 19 noorelt autorilt. Noorte luule, proosa ja arvustuste kõrvalt leiab siit ka Maarja Ranna intervjuu Jim Ashilevi, Hanna Kangro, Eia Uue ja Kaarel B. Väljamäega, mis käsitleb kirjutamisprotsessi ja kirjutamisel ettetulevaid takistusi, ning Tartu kirjandustudengite rühmituse Tagarida manifestilaadse artikli “Ilusa kirjanduse kaitseks”.
Enamik luulerubriigi autoritest on lootustandvad debütandid, neile sekundeerib Rõhu staažikas autor kriips, kelle ümbritsevat kaardistav luule on vahepeal läbi teinud olulise muutuse. Küpselt omanäoliste ja enesekindlate luuletustega esineb Eda Ahi, Kristjan Haljak püüdleb laiema metafoorika poole ning Aimar Haavik flirdib loitsu keeleregistritega. Lee Rajando annab aimu teismeliste elutunnetusest ning Margus Räst mängib elegantselt ümber romantismi toposeid.
Edvin Aedma esitab uues Rõhus lühijutte robotitest ning Maarja Paesalu visandab pildi aknapaigaldaja Lembitu elust. Hannes Sarve novell keskendub kaotusevalule, Eliina Korts eksperimenteerib proosakeelega, Kristin Orav küsib aga luulerütmi kalduvas palas, milleks meile kunst. Kergemat ja paroodilisemat kirjandust esindab oma lühijuttudega Jaan Aps, kelle kahe romaani kohta saab Rõhu sellest numbrist lugeda ka Piret Põldveri arvustust.
Lisaks kirjutab arvustusterubriigis Mihkel Truman Bööma luulekogust “Sent”, Helen Kirsipuu Mari-​Liis Paalmäe luulekogust “Üheksas elu” ja Martin Uudevald Edvin Aedma jutukogust “Inimene ja draakon”. Karin Kiisk tutvustab aga Arvi Korgi ununema kippuvat, kuid hea ja pingelise rütmiga seiklusromaani “Neli musketäri”.