LUULE
Andres Karjus
Lee Rajando
Urmo Mets
Laura Vunk
Margus Räst
Marian Männi

PROOSA
Mare Sabolotny
Urmas Nimetu
Tuuli Taul
Mari-​Liis Mägi
Siim Nurklik

INTERVJUU Siret Pajuga

ARVUSTUSED
Maia Tammjärv Paavo Piigist
Kairi Jets Chaneldiorist
Mikk Pärnits Barthol Lo Mejorist
Brita Melts Andrus Kasemaast
Laura-​Madleen Vaarik Joanna Ellmannist

ILLUSTRATSIOONID
Helin Tikerpuu
Lilli-​Krõõt Repnau

17. Värskest Rõhu numbrit läbivaks teemaks on võimaluste otsimine sumbunud keskkonnast lahtitõukumiseks. Urmo Metsa luuletuste fookuses on kultuurnartsiss ja inimajude piraat ning ta küsib, kas kultuurilava peabki olema viiplejate tehnopark. Urmas Nimetu allegoorilises ja keelemängutiines jutus kohtume aga poeet Palituga, kes püüab Jope ja Kimono kultuurimullis ellu jääda. Luuletajad Andres Karjus ja Marian Männi püüavad sumbumusest üle saada kaugustesse rännates – esimene neist käib inuitidega hülgejahil ja kuulab liustike hääli, teine on põgenenud Austraalia kultuurilisse kirevusse ja otsib seal oma küsimusi. Margus Räst püüab leida astumiskohta pilvede peal, Siim Nurkliku tundliku jutu tegelased arvavad aga, et häid pilvi kujutavad endast ka erinevad meelemürgid. Lee Rajando leiab, et hoolimata sellest, et meid ümbritsevad inimesed, kes on unistuse eest nõus ära andma kõik ja kunagi ei saa seda, mida päriselt tahad, on kõik hästi, kuni jagub veini, sõpru ja armastust. Tuuli Tauli käsitlus armastusest võtab tumedamad toonid.Mari-Liis Mägi jutustab loo une tuleku salajastest radadest, Mare Sabolotny jutus püüab reibas minategelane seletada maailma õhupallidele, kuid samasugust rõõmsust ja mängulisust kurbuses leiab ka Laura Vungi luulest.
Kriitikarubriigis on vaatluse all Paavo Piigi, Chaneldiori, Barthol Lo Mejori, Andrus Kasemaa ja Joanna Ellmanni raamatud, arvutajateks vastavalt Maia Tammjärv, Kairi Jets, Mikk Pärnits, Brita Melts ja Laura-​Madleen Vaarik.