LUULE
Maarja Pärtna
Gerli Köösel
Rasmus Miller
Sveta Grigorjeva
Annika Kupits

PROOSA
Laura Mets
Taavi Hallimäe
Edvin Aedma

LÜHINÄIDENDID
Urmo Mets
Mari-​Liis Mägi

INTERVJUU Robert Randmaga

ARVUSTUSED
Andra Teede „Tartu rahutustest”
Liisi Rünkla Anti Saarest
Tõnis Parksepp Jim Ollinovskist
Piret Põldver Andres Saalist