LUULE
Triin Tasuja
Liisa Saaremäel
Norman Kuusik
Kristjan Haljak
Margus Räst
Kristina Unt
Jorma Sarv

PROOSA
Jüri Andrejev
Tõnis Hallaste
Laura Lainväe
Reks Imehelde
Silja Paulus
Sven-​Sander Paas

INTERVJUU Linda-​Mari Väliga

ARVUSTUSED
Brita Melts Carolina Pihelgast
Carrie Raiend Nirtist
Kairi Jets Grete Kutsarist
Linda-​Mari Väli Lauri Sommerist
Rasmus Miller Igor Kotjuhist
Edvin Aedma Olev Remsu romaanist „Kurbmäng Paabelis”