LUULE
Eliina Korts
Tõnis Vilu
Lauri Teder
Kristiina Tähtse
Simone Külm
Anniina Ljokkoi
Ingel Undusk

PROOSA
Lennart Ruuda
David Levithan (tlk Eia Uus)
Elo Vilks
Raido Alberg
Mihkel Seeder

INTERVJUU Kaur Riismaaga

ARVUSTUSED
Andra Teede Linda-​Mari Välist
Berit Kaschan Triin Tasujast
Tõnis Hallaste Mare Sabolotnyst

ESSEED
Tõnis Parksepp värskest luulest

Aasta esimesest Värskest Rõhust leiab üle mitme aasta uut luulet Eliina Kortsult, intervjuu Kaur Riismaaga, Tõnis Parksepa essee värskest luulest, lõigu Ameerika noortekirjaniku David Levithani „Armastuse sõnaraamatust” Eia Uue tõlkes, aga ka tugevad luuledebüüdid Tõnis Vilult ja Anniina Ljokkoilt, Lauri Tedre, Kristiina Tähtse ja Ingel Unduski luulet, Lennart Ruuda ja Mihkel Seedri proosat, arvustused Andra Teedelt, Berit Kaschanilt jne. Ajakirja on kujundanud Koit Randmäe ja Brit Pavelson.