LUULE
Kati Künsar
Viljo Kivisild
Andres Karjus
Liisi Veski
Eliina Korts
Martin Vabat
Pärtel Vissak

PROOSA
Tuuli Taul
Peedu Tuisk
Mari Tammar
Gusto

ARVUSTUSED
Antti Parve Mehis Heinsaare “Härra Pauli kroonikatest”
Käthrin Vahter Jan Kausi “Maailmast ja mõnest”
Kaur Kittus Rein Veidemanni “Lastekodust”
Satu Forsblom Aidi Valliku raamatust “Mis teha, Ann?”
Eeva Karelson Sofi Oksaneni “Stalini lehmadest”